Ikasle Okupak – Hausnarketa

Okupatzen gaituen gaia lantzeari ekin baino lehen,  gaiak berak izan ditzakeen konplikazio sozialak eta sakontasun erreala tarteko, berau  bere testuinguruan kokatzea komenigarri deritzogu, hau da, okupazioaren dinamika (beste apropiazio dinamika batzuetara estrapolatu daitekeen logika baten baitan),  logika kapitalistaren baitan, (edo egun bizitzera kondenatuta gauden errealitatean)  azaldu eta ulertzea. (haraba.info)

Sistemak duen funtzionatzeko eraren ondorioz, askotan,  errealitatea desitxuratuta agertzen zaigu gure kontzientzian.  Lan abstraktuaren (buru, gihar eta artikulazioen gastua orokorrean ulertuta, denbora kantitate inbertsio bezala, merkantzien arteko elkartrukea balio kristalizatu kantitate berdinen arteko elkartruke izatea ahalbidetzen duena), harreman sozialaren baitan ezkutatzen diren determinazio guztiak  (hala nola, produzitzeko eta produkzio horren zirkulatzeko erak, prozesu historiko baten ondorioz, era biolento batean desjabetutako klase baten, eta aurrez aurre duen, bizitzeko beharrezkoak diren produktuak ekoizteko bitartekoen jabetza duen beste klase baten existentzia aurresuposatzen duela, eta beraz, lehena bere lan indarra bigarrenari saltzera behartuta egotea bere biziraupena bermatu ahal izateko),  desagertu egiten dira kapitalaren erreprodukzioan eta  hauen ordez, fenomeno ezberdinen  aparientzia (bere baitan gordetzen duen esentziaren errealizazioak ematen dion “bizitza propioa”)  agertzen zaigu begien aurrean.

Hau, Marxek fetitxe moduan definitu zuena,  zirkulazioaren esferaren funtzionamenduarekin berresten da. Bertan,  norbanakoak,  era aske batean aritzen dira,  haien lanaren produktu diren  (izan zuzenki –artisau batek bere tailerrean eginiko zapata parea-, zein zeharka –enpresari batek bere fabrikan egindako zapata parea)  merkantziak (eta beraz “logikoki” haien jabetza direnak),  era aske batean, bere lanaren produktu diren merkantziak merkaturatzen dituzten norbanakoekin elkar-ekintzan, bakoitzak dituen beharrak asetzeko asmoz.

Nahiz eta  funtzionamendu honen azpian, klaseen arteko talka (lanaren eta kapitalaren arteko kontraesana)  ezkutatu, horren “logikoki” gauzatzen den prozesuak,  sistema kapitalista zilegiztatu egiten du gure kontzientzietan, gure lan indarra saltzea beharrezkoa eta aukera bakarra dela pentsatzetik (nahiz eta hau kondizio konkretu batzuen ondorio izan),  produktuen apropiazioa merkatuan, eta diruaren bitartez soilik eman daitekela pentsatzera eramaten gaitu.  Txanpon beraren beste aldean, funtzionatzeko era berri baten zentzua, eta horrela aukera,  baztertu eta kondenatu egiten dira gure kontzientzian.  Okupazioak, zentzu batean, bizitzeko (produzitzeko, elkartrukatzeko, harremantzeko, pentsatzeko) era berri  horri erantzuten dio.

DW3VvXhWkAAn2S5.jpg

Heldu gara testu honek garatzea helburu zuen gaira, zentzu hertsian.  Azalpenak 2 zutabenagusi izango ditu hemendik aurrera,  okupazioaren zergatia alde batetik, eredu berri baten garapenaren logikan,  eta harremanak garatzeko era berri horren inguruko zertzelada edo apunte batzuk, nahiz eta hau, denon artean garatzeko gai bat izan, egunerokotasuneko praxian oinarrituta dagoena eta beraz, gure esposizio gaitasuna oso mugatua eta pobrea izan.

Ade batetik,  langile klasearen determinazio objetiboak  eragindako miseria daukagu.  Bizitzeko beharrezkoak dituen bitartekoak produzitzeko gaitasunik ez izateak, lehenago aipatu bezala bere  lan indarra saltzera behartzen du,  besteren aberastea elikatzeko (berriz azpimarratu behar da atal honetan, egoera honek dakarren ibilbide historikoaren eta egungo egoeraren izaera biolentoa, esplizituki langile greba edo protestetan polizien kargetan adierazten dena baina berezkotasunez harremanetan aurkitzen dena). Azken hau  gainbalioaren estrakzioaren bitartez gauzatzen da. Gainbalioa,  langileari soldata bezala ordaintzen zaion (hurrengo egunean berriro ere lan egiteko prest egoteko jasotzen duen ekoizpen sozialaren zatia)  eta honek produzitzen duenaren arteko aldea izango litzateke, bestela esanda,  produzitzen duenaren zati bat bere erreprodukzioa bermatzeko produzitzen ariko den bitartean, burgesaren aberastasuna garatzen ariko da beste alde batetik. Gaur egun bi aspektu horien arteko aldea imaginaezina da eta dinamika horren ondorio da, pertsona batzuek haien zoriontasuna ospatzeko txanpaina astinduz gela bat zikintzen duten bitartean, munduko beste alde batean familia bat egarriz itotzen egotea, besteak beste, edo pertsona batzuen etxeetan haien soldatapeko esklabu domestiko guztiek lo egiteko besteko lekua dagoen bitartean, beste pertsona batzuk kutxazain batean lo egitera kondenatuta egotea.

Gainbalio horren erreapropiazioa, ez da gure miseriaren errudun direnen eskutik etorriko.  Gure gain geratzen da, egoera horri buelta eman eta gure kabuz aurrera eraman ditzakegun dinamikak logika horren baitan kokatzea, ahal den neurrian soldataren beharrezkotasunetik askatuz. Janaria supermerkatuetan geureganatzetik, etxebizitzak kalean geureganatzera. Langile klaseak behar inmediato batzuk asetu behar ditu objektiboki eta hau gure antolakuntzaz soilik lor dezakegu, aipatutako  erreapropiazio dinamika eta bestelako proposamenen (erropak garbitzeko txoko autogestionatuak, auzoan kudeatutako baratzak, haurren heziketa kolektiboki aurrera eramateko lokalak, etab.)  bitartez.

Bestetik,  behar inmediatoak asetzeko autoantolakuntzaz gain,  kapitalaren boterea aurkitzen dugu, jabetza pribatuan oinarritzen dena eta sistemaren sustantzia eta zutabe dena aldi berean. Kapitalak, izan forma publikoan (udaletxeak Ensanche 21ren bitartez kudeatzen dituen etxeak),  zein pribatuan (Iberdrolak bere jarduera aurrera eramateko behar dituen ofizinak),  ondasun ezberdinen forma hartzen du gure aurrean eta beste elementu askoren artean  horietan oinarritzen du bere langile klasea zapaltzeko gaitasuna. Garrantzia hau era oso argigarri batean ikusten da okupazio baten aurrean indar polizialen basakeria erabiltzeko izaten duten erraztasunean. Gauzak horrela, ondorio zuzena da,  jabetza pribatuari eginiko eraso oro, zentzu batean edo bestean  haren objektu antagonikoaren, langile boterearen, alde eginiko ekintza bat izango dela.

Bigarren aspektuari dagokionez, beste bi alderdi. Alde batetik,  harremantze eredu berri baten beharra. Bizi dugun errealitateak sortutako miseria ezberdinen artean aurkitzen dugu, pertsonen artean harremantzeko dugun era.  Objektuak giza gaitasun/ezaugarriz betetzen dituen bitartean, pertsonak merkantzia bihurtzen dituen logikak,  eragin zuzenak ditu gure egunerokotasunean, izan lagunekin konpartitzen ditugun tarte gehienek diruaren erabilera barnebiltzen dutela (honen adibide argia da taberna sozializatzeko eremu bezala ulertzea), lana soldatatik kanpo ez ulertzea (zure kotxea mendian trabatuta gelditzean zure seguroari edo guardia zibilari deitu behar izatea), harreman guztien oinarrian kontrola, konpetentzia, inbidia, asetze pertsonala, geurekoikeria… egotea, eta ezagun egiten zaizkigun eta abar luze bat.

Honek, eredu aske eta askatzaile baten beharra jartzen du gure aurrean. Hau  ezinbestean egungoaren gaindipenaz soilik orokortu daitekeen arren, gure egunerokotasunean, kapitalaren hatzaparretatik geureganatzen ditugun espazioetan garatzen hastea dagokigu, denoi. Pertsonen arteko  elkartasun interes gabea oinarri, aurreko parrafoan aipatutako sintoma guztiak alde batera utziko dituen ereduaren garapenak,  hala ere, zailtasun ugari aurkitzen ditu bere bidean, asko honen enbrioitasunaren ondorioz, oraindik ere gure kontzientzia zamatzen duten elementu burgesak tartean.  Berebiziko garrantzia du elementu hauek identifikatu eta hauei aurre egitea, nahiz eta askotan honetarako zailtasunak izan (gainontzeko aspektuetan bezala errealitatea desitxuratuta aurkezten baitzaigu eta konbikzioz onartzen baititugu elementu arrotz horiek) jarrera  hauek erreproduzitzeak kaltea eta gure helburuak atzeratzea besterik ez du eragiten.

ikasle-okupak-1Gure artean konpartitutako denbora euskarri, bizi proiektuaren garapenaren berme izango diren konfiantzazko harremanak helburu egin behar dugu lan. Jendea ezagutu, jendearekin tratatu, jende horrekin lan egin eta bizi ahal izateko.

Eta honetan dihardugu, zailtasunak zailtasun eta gure txikitasunean, eta honetan arituko gara, zailtasunak zailtasun, guztia baitugu irabazteko. Kalean ikusiko gara.

Okupazioa delitua bada, gora delinkuentzia! JoTaKe!

Ikasle okupak

Anuncios

#NoG20 #Hamburg Updates July 7: Live-Blog Block G20 — Enough is Enough!

On June 28th we started to publish regular updates with news about the NoG20 protests in Hamburg. Today with block the summit and other updates. We will update this page regularly. Refresh the page to see the updates. Image: One of todays blockades. Image by Twitter account @fcmc_info

a través de #NoG20 #Hamburg Updates July 7: Live-Blog Block G20 — Enough is Enough!

Sapuetxe bizirik dau!

Durangoko Udalak diru publikoko 425.000 € gastetako asmue deko bizirik dauen eraikin pribau bat (Sapuetxe) botatzeko.

Horregaitik, Durangoko Udalari eskatzen deutsagu Sapuetxen eraisketa prozesue bertan behera izteko, bizirik dauen proiektu bat dalako ta bertan adin guztixetako jentiek parte hartzen dauelako.

Horren lekuko diez burutzen diezen proiektu anitzak:

Umien txokoa: umien zorixonak ta bestelakuek ospatzen dabez lehenengo pisuen dauen txoko honetan.

Kurdistanen aldeko ekintzak: antolatzen doguzen jardunaldixetatik ataratako dirue zuzenien Rojava-ra bieltzen da.

Sapubistro: Hilebetero azken barikuen, Umerri proiektuko gurasuek bertoko produktuekin eindako afari begano ta ekologikue eskeintzen dabe.

La noche boluda: Hilebetero hirugarren ostegunien egoten dan antzerki kabareta. Pintxo-potien alternatiba deittu ixen dotzie ta aretue txiki geratzen da.

Aterpetxie: Ekintzetan hartu emonien gabizenontzako, leku atsegin bat atondute dau hirugarren pisuen.

TOK (Traperu Oholtza Kolektiboa): Momentu honetan euren antzez-lanaren prestaketan laugarren pisuen, ta ikastaruek bebai emoten dauz bertan.

Serigrafia tailerra: laster martxan hasiko dan proiektue da.

Hemen joteko proposatzen dozkuezan musika taldiei edo liburu aurkezpen eta hitzaldi proposamenei, ahal dogun guztixetan baietz esaten saiatzen gara, euren musika ta proiektuek ezagutarazten laguntzeko asmoz.

Guzti honi forma emoteko, astero batzen gara proiektu aberasgarri honekin hazten jarraitzeko.

Honetaz aparte, Sapuetxen bertoko produktuen aldeko apustue eitten dogu, ta tabernan dauen generuen 100% ahalik eta gertukuena da. Horrek diru margen gitxiau emon arren, uste dogu tokiko ekonomia bultzetako ezinbesteko apustue dala.

Sapuetxek, beste edozein etxek moduen, bere 19 urtietan ziher sasoi hobiek ta sasoi txarrauek eukin dauz, ta gu danetatik ikesten saiatu gara. Argi dekogu, garena garela gatozen lekutik gatozelako.

Durangon dauzen biherrizenak kontutan hartute, Durangarrek benetan gure dabe euren dirue horretan gastetie? Hori da Durangok dekon lehentasun bat?

Zegaitik ez dabe diru hori danon etxebizitza eskubidie bermatzera bideratzen, adibidez?

Sapuetxe eraikina jabego pribatukue da ta bere azpittik erreka pasetan da. Horregaittik, jabeak, Iparraldeko Ur Konfederazioak ta URA agentziak dekie bere ardura. Zegaittik hartu dau udalak bere gain asumitzie ez dagokion gastue? Ze interes dau erabaki horren atzien?

                                        SINATU!!

 75796093

Ospa Altsasutik, Ospa Sakanatik eta Ospa Euskal Herritik

Borroka garaia da! webgunerako kolaborazioa, egilea: Ospa mugimendua (Altsasu) Altsasun azken gertakarien harira Ospa Mugimenduak honakoa adierazi nahi du: Altsasun errepresioarekin zerikusirik duen edozein gertaera, ezin da inolaz ere bizi dugun testuingurutik kanpo ulertu. Ez gara egoera normalizatu batean bizi, eguneroko ogi baitugu indar-errepresiboen mehatxu, oldarkeri, kolpe, check-pointak eta abar luzea.

a través de Ospa Altsasutik, Ospa Sakanatik eta Ospa Euskal Herritik — Borroka Garaia da!

A propósito de ORBEKÔ

Ya ha quedado atrás la celebración del 15º Aniversario de ORBEKO ETXEA, nos hemos tomado unas “vacaciones” para cargar pilas, hacer algunos arreglos necesarios y ahora…vamos a por los 16.

Durante este tiempo han pasado por la casa un montón de gente distinta que ha ido desarrollando un sinfín de actividades, personas que merecen su reconocimiento, pues sin ellas, no habríamos llegado hasta aquí.

15 años dan para mucho y en este tiempo Orbeko ha pasado por tiempo buenos y otros no tan bueno, debido a problemas que no se supieron solucionar; lo que originó que la mayoría de la gente dejara de participar en la asamblea. Por suerte, toda NO. A falta de gente hubo que echarle muchas ganas y mucho empeño para conseguir (hace algo más de 4 años) que se incorporara gente nueva, solucionar los problemas y volver a reactivar la asamblea.

Quiero agradecer y felicitar a las pocas personas que hacéis posible que siga para adelante la actividad en Orbeko de esto que llamamos movimiento alternativo. En los últimos 2 años la participación de la gente ha ido bajando en cantidad y subido en calidad, sois la oxtia, es un placer y un lujo para mi, estar entre personas como vosotras. Sí, se les echa de menos y a veces cuesta llegar a todo, pero ellxs se lo pierden, espero que lo hayan disfrutado y les haya hecho más libres. A los demás, os animo a seguir disfrutando y difundiendo nuestra REVOLUCIÓN SOCIAL.

Imaginad por un momento, que no tendríamos Orbeko (…) ¡Qué mierda, verdad?!

Pues claro que hace falta esforzarse; dar lo mejor de ti a cambio de…alguna penuria y mucha satisfacción, pero la penuria se pasa, la satisfacción es eterna! Así que no perdáis el buen humor, la determinación, la motivación y la contundencia, para que una tontería no haga mandarlo todo a la mierda y las dificultades sean retos a los que te enfrentes para aprender. Que ganas, sigues. Que pierdes, sigues. Ya aparecerá quien cuente la historia porque alguna vez paso por allí y vendrá quien se dedique a llenar de mierda lo que personas (drogadas o no) con su esfuerzo y dedicación crearon.

Somos afortunados de tener un espacio liberado, donde a través de la AUTOGESTIÓN y mediante una asamblea, poder desarrollar y divulgar nuestras ideas.

Pero la fortuna no cae del cielo. Por un poco de tu tiempo….

                                                                                                ¡¡ORBEKO TE DA VIDA!!

¡¡GOAZEN ORBEKORA!!

De txapuza en txapuza HASTA LA VICTORIA FINAL

princi.jpg

RAFA

-Drogadxs y Konstructorxs-

…nadie hablará de nosotrxs cuando salgamos de las drogas, o si??

Nuevo Número Junio 2016

Para los que no podáis haceros con un el Orbekaos de junio de 2016 en papel, aquí lo teneis disponible para que lo descargueis en pdf:

descarga

Si veinte años no es nada, que reza el tango, imaginaos quince: menos que nada. ¡Zas! De un plumazo, y bisisiesto arriba, bisiesto abajo, cinco mil cuatrocientos setenta y cinco días. Tres lustros. Una década y media. La que lleva Orbeko Etxea ocupada. Una nada, entonces, que ha significado, si no todo, mucho para unos cuantos. La hostia.

15urteEl Dúo Dinámico entonaba su canción de amor pedófilo pero aquí no nos vamos a poner tan horteras; ya puestos, preferimos el ménage à trois que propusieron en Magic Carpet, su breve encarnación discoteril. Orbeko el espacio, la asamblea el medio, el creciente nosotros el tuétano. Siguiendo con la música, Drogas Guais dirían que el zumo que de los tres nace es el lubricante de enormes iniciativas y para qué contradecirles.

Así pues, este mes chocolatada por todo lo grande en vuestro cuartel general desmilitarizado. Como seres vivos de manual, la casa y sus usuarios hemos mutado a lo largo del tiempo y, justo ahora, Orbeko pasa por otro momento dulce. Tenemos mucho que celebrar y os invitamos a que participéis y, si os apetece, colaboréis en la fiesta. ¡Ojalá la ocupación dure quince, treinta años más y podamos ver u oír hablar de nuevos e interesantes proyectos que la usen como epicentro! Orbekaos, por su parte, regresará en septiembre: mientras tanto, animaos a escribir sobre lo que os pete y hacednos llegar vuestros textos.

We love you!

¡Nos leemos de nuevo en el siguiente número!